Mua èn pha

- May 09, 2017 -

èn pha ch y u c l p t trong tay lái, ng i tiêu dùng mua hàng ph i chú ý n Xe h i v i tay c m, cài t thu n ti n, và m c c a góc c i u ch nh. N u tay lái không có không gian, c ng có th s d ng giá èn nâng c g n trên t m m c a tr c. èn pha th ng s d ng pin s 5, 7 ho c pin lithium, pin th 5, th 7 ph bi n h n, nh ng m t l n s d ng 4-3, do ó dung l ng s l n h n; èn s d ng pin lithium nh , nh ng giá cao h n và không ph bi n. S d ng pin l n th 5 ho c 7 chú ý n ch t l ng pin, n u b n không c n ph i tháo pin ra trong th i gian dài, tránh làm cho ch t l ng pin rò r ra kh i èn hu .

Trong khía c nh ch c n ng, t t nh t là có ch toàn màn hình, n a sáng và nh p nháy theo dõi l u l ng truy c p ng b th c t , ch ng h n nh i xe p trên ph thành th sáng, Ch nh p nháy thay vì èn sáng b t m t. H u h t các s n ph m èn có th ng n ng a m a, n u nó là không n u ng áng ti c, tr c h t nên t t, m lau, bóng râm sau khi m .

B n ã có èn chi u sáng trên xe? èn trong t ng lai s tr thành tiêu chu n c a xe p, không k i xe p leo núi, xe ng b , xe i l i ho c xe gi , mi n là i xe p êm, nên c trang b v phía tr c, èn pha phía sau, cho ng i khác có th th y rõ s t n t i C a m t chi c xe p m b o s an toàn c a lái xe! Cu i cùng c ng mu n thu hút ng i b n c a chi c xe, ng quên dùng pin s c c càng nhi u càng t t, và hãy s d ng pin s c t t Oh!


  • MJ-906 Đèn LED Đặt Xe đạp Đạp xe Đạp xe Đạp LED, Đèn pha Đèn Xe Đạp và Đuôi Đi Xe Đạp trong Đêm
  • MJ-908 Đèn lắp đèn LED cao cấp Lumen LED mạnh mẽ, Đèn pha Đèn Xe Đạp
  • MS-622 Bộ đèn cho Ngân sách Bộ Sạc Trước và Đèn Combo
  • MJ-908 Bộ đèn LED Xe Đạp Xe Đèn Xe Lớn Đèn Đèn Xe Lớn Nhất MJ-908 với Các Chỉ Số
  • MJ-6102 Cree Bike Light Gói Pin cho Magicshine High Powered LED Lights
  • Mash-MJ-6058 Đèn trang trí Đai Xe Đạp Xe đạp, Tương thích với Máy ảnh Gopro và Mũ bảo hiểm Riding Vented

sản phẩm liên quan