èn sau c a tôi có webcam

- May 09, 2017 -

M c dù i xe p An toàn h n lái xe r t nhi u, v n có r t nhi u nguy hi m trong m t vài tr ng h p, và c i m t hàng, n u nh ng lo l ng v nh ng gì s x y ra sau ó, h không th ánh giá cao khung c nh xung quanh h .


Nh chúng ta u bi t, ng i lái xe trong ph n camera c a hi u su t lái xe t t h n nhi u so v i ph n không có camera. ây là m t thói quen x u, nh ng chúng ta c ng có th t n d ng nó. Hai ng i am mê xe p c a Úc Andrew Hagen và Kingsley Fiegert ã thi t k m t chi c èn uôi c a chi c xe p, c g i là Fly6, c bi t v i máy nh. ây là ph ki n xe p u tiên c a th gi i k t h p máy nh v i èn h u, có th c ghi l i b ng cách ch p nh t t c nh ng i u x y ra sau chuy n i. M c ích c a h là có c xe p c tôn tr ng h n v i s giúp c a m t webcam.


Các nhà phát tri n s n ph m 2-bit c a Fly6 nói r ng nh ng ng i gây t vong Tính ch t c a tai n n tr l i là b n l n so v i tai n n tr c ó, mà là nghiêm tr ng h n cho ua tay ua. FLY6 s k t h p các máy nh HD v i èn h u xe p, không ch cho phía sau c a xe p ho c xe làm cho góc ho c ng ng l i nh c, ng i dùng c ng có th nh n c nh ng thông tin ã x y ra ng sau t t c m i th . N u ng i lái xe bi t hành vi c a anh ta s c ghi l i b ng máy nh, nó s chú ý nhi u h n n hi u su t c a xe, do ó gi m c tai n n.


c g n tr c ti p d i gh xe p, ghi l i ng i dùng sau th i gian th c, ch p 30 khung hình / giây c a 720p th i gian c ánh d u video phân gi i cao v i ng kính góc r ng 130 và ghi l i phân gi i 16-bit 32-kHz c a mono Âm thanh thông qua microphone tích h p. Fly6 c ng s c trang b th MicroSD 8 GB và có th c m r ng n 32GB. B ng cách l u tr th , ng i dùng có th s d ng chúng t o b n ghi h p l cu i cùng tr c khi t p video AVI óng h s .

  • MJ-908 Đèn lắp đèn LED cao cấp Lumen LED mạnh mẽ, Đèn pha Đèn Xe Đạp
  • Đèn chiếu sáng Eagle M2 MTB, Hệ thống chiếu sáng với đèn chiếu sáng 2400 Lumen
  • Eagle 600 USB Đèn LED Xe Đạp Xe Đạp, Chuỗi Đèn pha Đèn Dưới 100
  • MJ-902 Bộ đèn pin siêu gọn nhẹ có thể sạc lại của Cree LED
  • Mũ bảo hiểm xe đạp MJ-898 với Đèn LED phía sau lắp cho người đi bộ trên đường
  • MJ-892 Thiết bị an toàn để chạy vào ban đêm, 200 đèn LED chiếu sáng với đèn pha Cree

sản phẩm liên quan