Làm thế nào để Chọn Một đèn pin xe đạp?

- May 09, 2017 -

Đèn xe đạp thường có loại điện dùng pin và tự phát điện loại hai. Loại pin được hỗ trợ là cần phải thay thế đèn pin, loại sáng hơn ổn định. Và đối với loại điện tự phát được dựa trên ma sát của lốp xe và máy phát hình trống, chẳng hạn như chế độ tích hợp để làm sáng. Nếu bạn có yêu cầu về độ ổn định và an toàn cao đối với ánh sáng, sau đó bạn chọn đèn pin cho xe chạy bằng pin, ngược lại nếu yêu cầu của bạn không cao như vậy thì cả hai đều phù hợp với bạn. Và bạn có thể chọn một đèn xe đạp đặc biệt.


Đèn pin không phù hợp để sử dụng trực tiếp như đèn pha, đèn nói chung là đèn pin thực sự, đèn xe đạp thực sự phải phù hợp với quy định của Đức ~

Đức là tiêu chuẩn cho đèn xe đạp.

Có 3 tính năng chính, một là đường cắt, không thể có ánh sáng chớp lên, và đường cắt không thể quá cao, để đảm bảo rằng bạn đang ở gần ánh sáng, sẽ không can thiệp vào giao thông đối diện sự an toàn;

Thứ hai, điểm phải được bằng phẳng, xiên lan truyền trên mặt đất, do sự phân bố độ sáng gần và gần nhau nhất quán; Giá trị độ sáng tối thiểu cho một khoảng cách cụ thể cũng được xác định, quá thấp để xem, quá cao mắt dễ mệt mỏi ~

Thứ ba, nhiệt độ màu không thể vượt quá 5000k, phải được nhiệt độ ấm ~ để đảm bảo một sự thâm nhập nhất định đồng thời làm giảm gánh nặng của mắt ~

  • MJ-900 1000 Lumen Trọng lượng nhẹ Dưới 100 Đèn pha Đèn Xe Đạp Xe Đạp Trong Đêm
  • Eagle 700 Đèn xe đạp phía trước, Đèn pin Đạp xe cho Người đi xe đạp trên đường
  • MS-622 Đèn LED Đèn LED Back và Back Light
  • MJ-902 Bộ đèn pin siêu gọn nhẹ có thể sạc lại của Cree LED
  • Mũ bảo hiểm xe đạp MJ-898 có mặt trước, đèn quay và đèn sau
  • MJ-900 Mũ bảo hiểm Đèn LED dành cho Người leo núi

sản phẩm liên quan