ánh giá u tiên c a Máy Ghi Tire c bi t c a xe p ánh giá l n u - Tin t c - Công ngh Magicshine USA LLC ánh giá u tiên c a chi c xe p c bi t Tail Recorder ánh giá u tiên c a chi c xe p c bi t Tail Recorder Lu t v vòng ai n m ngoái, UCI tr c tiên cho phép l p ráp m t chi c xe ng b , chúng tôi c ng ã th y r t nhi u nh ng b c nh ch y b ng h i n c và xe h i t phía tr c và góc uôi, nh ng ng kính này cung c p cho chúng tôi c m giác ngâm nga r t Thú v , nh ng c ng cho chúng ta th y r t nhi u trò ch i ã

- May 09, 2017 -

Lu t v vòng ai n m ngoái, UCI tr c tiên cho phép l p ráp m t chi c xe ng b , chúng tôi c ng ã th y r t nhi u nh ng b c nh ch y b ng h i n c và xe h i t phía tr c và góc uôi, nh ng ng kính này cung c p cho chúng tôi c m giác ngâm nga r t Thú v , nh ng c ng cho chúng ta th y r t nhi u trò ch i ã x y ra vào cu i c a chi c xe vì nh ng gì gây ra. V m t này, các máy nh c s d ng trong cu c thi c ng là m t ch c n ng c a m t máy ghi âm.
Trong chuy n i hàng ngày c a tôi, c ng nhi u h n M t khi tôi hy v ng chi c xe c a tôi có th c trang b v i m t máy ghi âm giao thông-xe h i ng i Hoa c i môi tr ng, m i ng i u bi t. Trong nhi u xe p và ng i i b , tai n n xe h i, trách nhi m xác nh là m t i u r t au n, và l u l ng truy c p v lý thuy t là m t gi i pháp t t cho trách nhi m xác nh các án.


ây c ng là thi t k c a CycliqFly6.

Nó không ph i là m t máy quay xách tay nh SonyAS100V ho c th m chí GoPro, không có ch t l ng hình nh c a m t, ít nh t là không Hi n t i

V trí c a nó là c v quay video, ghi l i các bi u ghi và ch c n ng èn xe p ... èn h u Ghi âm, tr c khi th tr ng không có s n ph m t ng t , có th không có nhi u trong t ng lai. > Fly 6 kích th c c a phím ho t ng 85x39x55mm, n ng 119g, trái và ph i, phía bên trái c ng có c m Micro-USB và khe c m th nh micro SD. Hình vuông, m t ngoài máy nh có m t vòng tròn ánh sáng, d i b n bóng èn.

  • MJ-906 Đèn LED Đặt Xe đạp Đạp xe Đạp xe Đạp LED, Đèn pha Đèn Xe Đạp và Đuôi Đi Xe Đạp trong Đêm
  • MJ-908 Đèn lắp đèn LED cao cấp Lumen LED mạnh mẽ, Đèn pha Đèn Xe Đạp
  • Eagle F3 Đèn pha Đèn có thể sạc lại trên Xe Đạp, Đèn LED Đèn mặt Đèn sáng cho Xe đạp
  • Eagle 600 Đánh giá hàng đầu USB Sạc xe đạp Đèn pha Đèn LED, đèn Đạp Xe Đạp Xe Đạp
  • Mũ bảo hiểm xe đạp MJ-898 với Đèn LED phía sau lắp cho người đi bộ trên đường
  • Mũ bảo hiểm xe đạp MJ-898 có mặt trước, đèn quay và đèn sau

sản phẩm liên quan