L a ch n èn uôi xe p

- May 09, 2017 -

Ánh sáng n ng u tiên Góc chi u x t p trung vào b o v môi tr ng, ti t ki m n ng l ng và các y u t giá c , d n n tr thành ngu n chi u sáng xe p c ngh nhi u nh t. Nh ng th tr ng v s n ph m èn r c r , ng i tiêu dùng có th l a ch n nh th nào?

Theo cách s d ng, èn xe p có th c phân lo i là èn c nh báo và èn chi u sáng. Ch c n ng chính c a èn báo là cho các hi p s có th c nhìn th y, duy trì m t kho ng cách an toàn, èn uôi chung là èn c nh báo; èn ph i cung c p ánh sáng, các hi p s có th nhìn th y con ng phía tr c, èn pha chung là t t c èn chi u sáng, nh ng c ng có m t s tính n ng nh p nháy, có th c s d ng nh là m t c nh báo.


< p="">

B i vì èn h u ch y u c s d ng nh là èn báo ng th ng, m c ích là c nhìn th y, do ó èn h u ph i làm cho hi p s t phía sau n phía bên c a t t c các góc , có th c nhìn th y rõ ràng, vì v y R ng nó ph i có m t c ng ánh sáng nh t nh v t ra ngoài, quan tr ng h n là s phân b ánh sáng lan r ng. Do ó, ngoài vi c nhìn vào phía sau sáng phía sau, b n c ng nên nhìn bên trái và bên ph i t 30 , 60 và 90 sáng, n u t 0 phía sau ã c truy n sang trái và ph i 90 có m t ánh sáng r ng và ng nh t, t t nhiên, là an toàn nh t.


Tiêu th i n n ng th p, s d ng pin 7 hay CR2032 bình th ng, vi c s d ng Pin nút có th làm gi m kích th c c a èn uôi, nh ng giá c a pin nút cao h n và không th c s c l i. Vi c l p t èn h u h n ng, túi m gh và n a phía sau, trong mua ph i chú ý n vi c cài t ti n l i, ch ng h n nh li u c n ph i s d ng công c , cho dù s a ch a túi trên th m, Có th t ng ng v i kích th c c a ng kính khác nhau? Hãy c n th n không b che khu t b i nh ng th khác khi cài t.


  • MJ-908 Đèn lắp đèn LED cao cấp Lumen LED mạnh mẽ, Đèn pha Đèn Xe Đạp
  • MJ-898 Mũ bảo hiểm đi xe gắn máy LED có đèn pha và đèn sau để đạp xe vào ban đêm
  • MS-622 Bikelights bổ sung, Đèn pha Đèn LED và Đèn phía sau
  • MJ-902 Đèn LED có thể sạc lại cho Đêm Xe Đạp Đèn Đêm
  • MJ-898 Đèn pha Đuôi Xe Đạp Xe Đạp MTB với Đèn LED và Đèn Hơi An Toàn Thông minh Phía Sau
  • Mash-MJ-6058 Đèn trang trí Đai Xe Đạp Xe đạp, Tương thích với Máy ảnh Gopro và Mũ bảo hiểm Riding Vented

sản phẩm liên quan