èn h u xe p

- May 09, 2017 -

èn uôi xe p c cài t uôi èn xe p, èn uôi truy n th ng c s d ng b i Ph n chi u, nó không t a sáng, nh ng thông qua các nguyên t c quang h c, vào ban êm ánh sáng ánh sáng, ph n ánh ánh sáng nh m t l i nh c nh , bây gi th ng s d ng pin khô, pin lithium ho c pin nút nh n ng l ng, trong tr ng h p quy n l c, d n nh m t ngu n ánh sáng , Phát ra m t lo t các màu s c b t m t b t vai trò chính là c nh báo an toàn t c s an toàn c a C i.

Nó bao g m m t vài t m g ng ph ng nh góc ph i, vì ph n x ánh sáng, xe, neon , èn chi u sáng và ánh sáng phát ra ánh sáng ph n chi u n tài x , ng i lái xe có th nhìn th y chi c xe p phía tr c, tránh tai n n giao thông.

  • Đèn pha MTB MJ-902 với Đuôi Đèn, Đèn LED Chiếu sáng và Chiếu sáng Cuối cùng
  • MJ-906 Đèn LED Đặt Xe đạp Đạp xe Đạp xe Đạp LED, Đèn pha Đèn Xe Đạp và Đuôi Đi Xe Đạp trong Đêm
  • MJ-900 Đèn chống nước không thấm nước, Đèn xe gắn máy có thể sạc lại
  • Eagle 700 Đèn xe đạp phía trước, Đèn pin Đạp xe cho Người đi xe đạp trên đường
  • Mũ bảo hiểm xe đạp MJ-898 với đèn lắp sẵn, đèn pha LED và đèn phía sau
  • Mũ bảo hiểm xe đạp MJ-898 với Đèn LED phía sau lắp cho người đi bộ trên đường

sản phẩm liên quan